White Sage

Categories:
0 out of 5

3,500֏

In stock

🔥🔥Կալիֆորնիական սպիտակ եղեսպակ կամ Սպիտակ Իմաստուն
White Sage
🧘🏻‍♀️Վերջապես ստացել ենք
🔥🔥Միայն մեզ մոտ

🛖Այն օգտագործվել է բնիկ ամերիկացիների կողմից որպես ավանդական խոտ` մարմինը և տունը վատ էներգետիկայից մաքրելու և չար ոգիները 🪔վերացնելու համար:
🕯Չորացած տերևները իդեալական են որպես խունկ այրելու համար:
🪔Կալիֆորնիական եղեսպակի բույրը խոտային է, ուժեղ և հագեցած, մաքրող և չեզոքացնող, ծուխը փոխում է օդի իոնային բաղադրությունը։
💨Նախքան այն ծխեցնելը, պետք է բացել պատուհանները և տարածել ամբողջ տան անկյուններով:

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews

There are no reviews yet.

Sign up today and get discount.

We give you 10% discount as a small gift for your first purchase. Thank you for choosing Adèle products.

Department Menu